Get Adobe Flash player
Menu Główne
WSPÓŁRACUJEMY

KLASTER współpracuje z: .

 • prof.dr hab.n.med.
  Mieczysław Szalecki
  Spec. Pediatrii i Endokrynolog
  woj. Konsultant d/s Pediatrii
  .
 • prof.zw.dr.hab.n.med.
  Marianna Janion
  woj. Konsultant d/s Kardiologii

  .
 • prof.dr.hab.med.
  Stanisław Głuszek
  Spec. Chirurgii Ogólnej
  i Chirurgii Onkologicznej
  woj. Konsultant d/s Chirurgii
  .
 • prof.dr.hab.
  Marcin Majka
  Kierownik Zakł. Transplantologii
  Katedry Immunologii Klinicznej
  i Transplantologii
  Collegium Medicum
  Uniwersytetu Jagiellońskiego
  .
Strona Główna Aktualności 2014

 

W związku z opracowaniem projektu badawczego PROMYK ZDROWIA Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert wstępnych do dnia  03 czerwiec 2015 roku na :

a)      sprzęt medyczny i badawczy zgodnie z wykazem

b)      wynajem powierzchni zgodnie z wykazem

c)       wykonanie zabiegów z zakresu ortopedii – zgodnie z wykazem

Wszystkie szczegółowe wykazy są do uzyskania w biurze PROMYK ZDROWIA. Zainteresowane podmioty zapraszamy do biura spółki lub o zapytanie na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferty można składać w formie papierowej  w zamkniętej i opisanej kopercie:

-  sprzęt medyczny i badawczy zgodnie z wykazem

-  wynajem powierzchni zgodnie z wykazem

-  wykonanie zabiegów z zakresu ortopedii – zgodnie z wykazem

w biurze PROMYK ZDROWIA Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów,  ul. Małogoska 25

Informujemy że złożone oferty są  ofertami  wstępnymi. W przypadku uzyskania przez PROMYK ZDROWIA dofinansowania , zostanie ogłoszony przetarg w trybie Kodeksu Cywilnego i na tej podstawie zostaną wybrani dostawcy i wykonawcy usług.

Szanowni Państwo,

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. realizując projekt pt: “Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano i bio-technologii, chemii, OZE, także w powiazaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.” realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00 zawarta z PARP jako IW/IP II stopnia, zaprasza do składania ofert: Organizacji Konferencji według załączonej specyfikacji – Zał. nr 1.

Oferty należy wykonać na bazie opisu kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu, przypisując ceny netto i brutto dla poszczególnych składników zamówienia. Beneficjent informuje, że zapytania w przedmiotowej sprawie możecie Państwo kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsce i forma składania ofert: osobiście w siedzibie zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres:

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25

O zamknięciu naboru lub ewentualny przedłużeniu poinformujemy na naszej stronie www.promykzdrowia.pl

Termin składania ofert: do 19.02.2015 rok, do godziny 15.00

Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą:

•             dane rejestrowe - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,

•             cenę i ogólne warunki zakupu,

•             termin ważności oferty,

•             termin i warunki realizacji zamówienia,

Fakturę Proforma oraz faktury VAT należy wystawić w PLN zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 100 % cena - dla oferty spełniającej kryteria, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Oferty należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby firmy Promyk Zdrowia Sp. z o.o.  z dopiskiem: „Oferta na Organizację Konferencji w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej - nie otwierać do dnia 19.02.2015 rok, do godziny 15.00”.

Informujemy również, że skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami, wyszczególnionymi na podstawie dostarczonych przez oferentów dokumentów i oczekiwań zamawiającego.

 

Zał. nr 1

 

 

http://zozjedrzejow.internetdsl.pl/dok/graf.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. realizując projekt pt: “Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano i bio-technologii, chemii, OZE, także w powiazaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.” realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00 zawarta z PARP jako IW/IP II stopnia, informuje o zamknięciu naboru na stanowisko:  Prawnik.

 

http://zozjedrzejow.internetdsl.pl/dok/graf.jpg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej artykułów…