Get Adobe Flash player
Our partners

CLUSTER cooperates with: .

 • prof. Mieczysław Szalecki
  Specialist in Paediatrics and Endocrinology
  Swietokrzyskie Consultant in Paediatrics
  .
 • prof. Marianna Janion
  Swietokrzyskie Consultant in Cardiology
  Specialist in Cardiology

  .
 • prof. Stanisław Głuszek
  Swietokrzyskie Consultant in Surgery
  Specialist in Surgery and Oncology Surgery

  .
 • prof. Marcin Majka
  Head of Department of Clinical Immunology and Transplantology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University
  .
Main Page News


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

Tak jak już informowaliśmy nasz projekt pt: „Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, Nano- i bio -technologii, chemii. OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o” realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie w kwocie 7 198 102,75 mln PLN  zgodnie z podpisaną 05 listopada 2013 roku w siedzibie PARP umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00. Projekt będzie realizowany przez 18 m-cy począwszy od 01 stycznia 2014 roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo   w załączniku „Regulamin” zał. nr 1. Swoje propozycje pomysłów – nabór wniosków, mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem załączonego „Formularza zgłoszeniowego”  zał. nr 2. Wszelkie ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , lub pocztą tradycyjna na adres siedziby Promyk Zdrowia Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów, ul Małogoska 25. O postępach projektu będziemy stale informować na naszej stronie www.promykzdrowia.pl

 

zał. nr 1

zał. nr 2

Tu można pobrać załącznik nr 2 w formacie doc

W razie problemów z otwarciem plików w formacie pdf na przeglądarce Mozilla Firefox prosimy zapisać plik na dysku bądź spróbować otworzyć w innej przeglądarce.

Szanowni Państwo,

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. realizując projekt pt: “Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano i bio-technologii, chemii, OZE, także w powiazaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.” realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00 zawarta z PARP jako IW/IP II stopnia, zaprasza do składania ofert na „Najem i użytkowanie pomieszczeń – Czynsz najmu wraz z kosztami mediów” według załączonej specyfikacji – Zał. nr 1.

Oferty należy wykonać na bazie opisu kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu – Zał. nr 1, przypisując ceny netto zł/m² i brutto zł/m² wraz z kosztami mediów. Beneficjent informuje, że zapytania w przedmiotowej sprawie możecie Państwo kierować na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Miejsce i forma składania ofert: osobiście w siedzibie zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres:

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25

O zamknięciu naboru lub ewentualny przedłużeniu poinformujemy na naszej stronie www.promykzdrowia.pl

Termin składania ofert: do 12.12.2013 rok, do godziny 15.00

Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą:

•             dane rejestrowe - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,

•             cenę i ogólne warunki zakupu,

•             termin ważności oferty,

•             termin i warunki realizacji zamówienia,

Fakturę Proforma oraz faktury VAT należy wystawić w PLN zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 100 % cena - dla oferty spełniającej kryteria, zgodnie z Zał. nr 1.

Oferty należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby firmy Promyk Zdrowia Sp. z o.o. z dopiskiem: „Oferta - Najem i użytkowanie pomieszczeń – Czynsz najmu wraz z kosztami mediów w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej - nie otwierać do dnia 12.12.2013 rok, do godziny 15.00”.

 

Informujemy również, że po zamknięciu naboru skontaktujemy się z podmiotami, których oferty spełniały podane kryteria.

 

 

Zał. nr 1

Szanowni Państwo,

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. realizując projekt pt: “Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano i bio-technologii, chemii, OZE, także w powiazaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.” realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00 zawarta z PARP jako IW/IP II stopnia, zaprasza do składania ofert na „Najem i użytkowanie pomieszczeń – Czynsz najmu wraz z kosztami mediów” według załączonej specyfikacji – Zał. nr 1.

Oferty należy wykonać na bazie opisu kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu – Zał. nr 1, przypisując ceny netto zł/m² i brutto zł/m² wraz z kosztami mediów. Beneficjent informuje, że zapytania w przedmiotowej sprawie możecie Państwo kierować na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Miejsce i forma składania ofert: osobiście w siedzibie zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres:

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów, ul. Małogoska 25

O zamknięciu naboru lub ewentualny przedłużeniu poinformujemy na naszej stronie www.promykzdrowia.pl

Termin składania ofert: do 12.12.2013 rok, do godziny 15.00

Dostawca zobowiązany jest złożyć ofertę zawierającą:

•             dane rejestrowe - nazwa, NIP, REGON, adres do korespondencji, adres skrzynki e-mail,

•             cenę i ogólne warunki zakupu,

•             termin ważności oferty,

•             termin i warunki realizacji zamówienia,

Fakturę Proforma oraz faktury VAT należy wystawić w PLN zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 100 % cena - dla oferty spełniającej kryteria, zgodnie z Zał. nr 1.

Oferty należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby firmy Promyk Zdrowia Sp. z o.o. z dopiskiem: „Oferta - Najem i użytkowanie pomieszczeń – Czynsz najmu wraz z kosztami mediów w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej - nie otwierać do dnia 12.12.2013 rok, do godziny 15.00”.

Informujemy również, że po zamknięciu naboru skontaktujemy się z podmiotami, których oferty spełniały podane kryteria.