Get Adobe Flash player
Our partners

CLUSTER cooperates with: .

 • prof. Mieczysław Szalecki
  Specialist in Paediatrics and Endocrinology
  Swietokrzyskie Consultant in Paediatrics
  .
 • prof. Marianna Janion
  Swietokrzyskie Consultant in Cardiology
  Specialist in Cardiology

  .
 • prof. Stanisław Głuszek
  Swietokrzyskie Consultant in Surgery
  Specialist in Surgery and Oncology Surgery

  .
 • prof. Marcin Majka
  Head of Department of Clinical Immunology and Transplantology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University
  .
Main Page News 2014


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyliśmy nabór zgłoszeń innowacyjnych pomysłów w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 dla Projektu „Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, Nano- i bio – technologii, chemii, OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.” zgodnie umową o dofinansowanie Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00. Już w krótce konferencja poświęcona prezentacji przesłanych zgłoszeń. O postępach w pracach związanych z realizacją Projektu będziemy informować na naszej stronie www.promykzdrowia.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

Promyk Zdrowia Sp. z o.o. informuje o zamknięciu naboru  na stanowisko Dyrektora Finansowego do współpracy w ramach realizacji projektu pt: “Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano i bio-technologii, chemii, OZE, także w powiazaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.” realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00 zawarta z PARP jako IW/IP II stopnia.