Get Adobe Flash player
Our partners

CLUSTER cooperates with: .

 • prof. Mieczysław Szalecki
  Specialist in Paediatrics and Endocrinology
  Swietokrzyskie Consultant in Paediatrics
  .
 • prof. Marianna Janion
  Swietokrzyskie Consultant in Cardiology
  Specialist in Cardiology

  .
 • prof. Stanisław Głuszek
  Swietokrzyskie Consultant in Surgery
  Specialist in Surgery and Oncology Surgery

  .
 • prof. Marcin Majka
  Head of Department of Clinical Immunology and Transplantology, Collegium Medicum of the Jagiellonian University
  .
Main Page News 2014 Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano i bio-technologii, chemii, OZE, także w powiazaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Szanowni Państwo,
Promyk Zdrowia Sp. z o.o. realizując projekt pt: “Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, nano i bio-technologii, chemii, OZE, także w powiazaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.” realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00 zawarta z PARP jako IW/IP II stopnia, ogłasza nabór na stanowisko: Dyrektor Finansowy. Od kandydata wymaga się:
Minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami, firmie audytorskiej lub w ramach bankowości korporacyjnej. Powinien również posiadać gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów podatkowych, doświadczenie w dokonywaniu inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (w tym również wyjścia z inwestycji) oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem.
Osoba która obejmie stanowisko Dyrektora Finansowego, będzie również pełniła obowiązki analityka oraz stanie się członkiem komitetu inwestycyjnego.
Swoje kandydatury prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub pocztą tradycyjną na adres siedziby spółki: 28-300 Jędrzejów ul. Małogoska 25.
O zamknięciu naboru poinformujemy na naszej stronie www.promykzdrowia.pl