Get Adobe Flash player
Menu Główne
WSPÓŁRACUJEMY

KLASTER współpracuje z: .

 • prof.dr hab.n.med.
  Mieczysław Szalecki
  Spec. Pediatrii i Endokrynolog
  woj. Konsultant d/s Pediatrii
  .
 • prof.zw.dr.hab.n.med.
  Marianna Janion
  woj. Konsultant d/s Kardiologii

  .
 • prof.dr.hab.med.
  Stanisław Głuszek
  Spec. Chirurgii Ogólnej
  i Chirurgii Onkologicznej
  woj. Konsultant d/s Chirurgii
  .
 • prof.dr.hab.
  Marcin Majka
  Kierownik Zakł. Transplantologii
  Katedry Immunologii Klinicznej
  i Transplantologii
  Collegium Medicum
  Uniwersytetu Jagiellońskiego
  .
Strona Główna Aktualności 2014 Spotkania Informacyjne organizowane przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,
Informujemy, że najbliższe Spotkania Informacyjne organizowane przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o. dotyczące projektu pt:„Wspieranie działalności innowacyjnej w obszarze medycyny, Nano- i bio -technologii, chemii, OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o" realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności Innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 zgodnie z umową Nr UDA-POIG.03.01.00-00-037/13-00 podpisaną w siedzibie PARP, odbędą się w dniach 6 -7 marzec 2014 w Kielcach – Rynek 8 w lokalu "Dyspensa". Spotkania rozpoczynają się od godz: 10:30. O kolejnych terminach będziemy informować na naszej stronie www.promykzdrowia.pl