Get Adobe Flash player
Menu Główne
WSPÓŁRACUJEMY

KLASTER współpracuje z: .

 • prof.dr hab.n.med.
  Mieczysław Szalecki
  Spec. Pediatrii i Endokrynolog
  woj. Konsultant d/s Pediatrii
  .
 • prof.zw.dr.hab.n.med.
  Marianna Janion
  woj. Konsultant d/s Kardiologii

  .
 • prof.dr.hab.med.
  Stanisław Głuszek
  Spec. Chirurgii Ogólnej
  i Chirurgii Onkologicznej
  woj. Konsultant d/s Chirurgii
  .
 • prof.dr.hab.
  Marcin Majka
  Kierownik Zakł. Transplantologii
  Katedry Immunologii Klinicznej
  i Transplantologii
  Collegium Medicum
  Uniwersytetu Jagiellońskiego
  .
Strona Główna Cel i misja

KLASTER NAUKA MEDYCYNA I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE skupia znakomitych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, naukowców, wyższe uczelnie, instytucje otoczenia biznesu - pasjonatów i entuzjastów.

Ogromny i błyskawiczny postęp w takich dziedzinach jak informatyka, materiałoznawstwo, biotechnologia, genetyka, nanotechnologie spowodował, że w chwili obecnej medycyna, która ściśle współpracuje i zależy od rozwoju tych nauk jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin życia i gospodarki.

Dzięki ogromnemu postępowi technicznemu rozwijają się coraz nowsze metody diagnostyczne - Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny, Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET), badania genetyczne itp. Dzięki postępowi technologicznemu wprowadzane są coraz nowsze, mniej inwazyjne i bezpieczniejsze metody operacji. Dzięki postępowi technologicznemu możliwe jest dzisiaj leczenie schorzeń, które do niedawna były nieuleczalne

Misją klastra Nauka Medycyna i Nowoczesne Technologie jest promowanie nowych, innowacyjnych metod leczenia, inicjowanie i organizowanie współpracy pomiędzy ludźmi medycyny i nauki, organizacja szkoleń, konferencji naukowych. Misją klastra jest również kreowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu rozwój medycyny, nowych innowacyjnych metod terapii, pomoc we wdrażaniu nowych technologii.

Celem klastra Nauka, Medycyna i Nowoczesne Technologie jest pomoc w organizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie innowacyjnych metod leczenia. Celem klastra jest promowanie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, badaniach i nauce, pomoc we wdrażaniu i komercjalizacji wyników prac badawczych, ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenie własnej działalności opartej na wiedzy i potencjale naukowym.